KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THPT Cát Tiên giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

nc Trường THPT Cát Tiên ngày nay tiền thân là Trường Phổ thông cấp 2-3 Cát Tiên, được thành lập theo Quyết định số 358-QĐ/UB ngày 11 tháng 8 năm 1989 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Khi được thành lập, trường đặt tại Khu 3 – Thị trấn Đồng...