Xếp loại thi đua

Xếp loại thi đua Tập thể các lớp Tuần 15, Năm học 2022-2023

images_1671413300 Xếp loại thi đua tập thể các Lớp Tuần học 15, Năm học 2022 - 2023

Xếp loại thi đua Tập thể các lớp Tuần 14, Năm học 2022-2023

THPT Cát Tiên Image Trong tuần Đoàn trường đã tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ Nhật Xanh:Đa số các lớp tham gia đầy đủ và nhiệt tình, bên cạnh đó con có 1 số Đoàn viên thanh niên vắng không tham gia, các lớp đã lập ds và cử đi, đề nghị gcvn lưu ý nhận...

Xếp loại thi đua Tập thể Lớp Tuần 12, Năm học 2022-2023

images_1669497397 Giờ B,C tăng sau khi 20/11 đi qua. 8 lớp đạt 100% giờ A

Xếp loại thi đua Tập thể Lớp Tuần 11, Năm học 2022-2023

images_1669496169 Cộng điểm tham gia Đạt giải hội diễn văn nghệ Nhất 3đ, Nhì 2đ, Ba 1đ.

Xếp loại thi đua Tập thể các lớp Tuần 10, Năm học 2022-2023

xltd_1668348857 giờ b tăng vì lý do (Vẫn còn một sô học sinh không tập trung trong giờ học). ghi khá chi tiết, một số sổ chưa ghi điểm tổng hợp

Xếp loại thi đua Tập thể các lớp Tuần 09, Năm học 2022-2023

images_1667759901 Đoàn trường tổng hợp thi đua của Tập thể lớp Tuần 09, năm học 2022 - 2023 !

Xếp loại thi đua Tập thể các lớp Tuần 08, Năm học 2022-2023

images_1667134509 Cộng điểm tuần học tốt: +5 đạt 100% điểm tuyệt đối cho các lớp: 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 11A5, 11A6, 10A3, cộng 2.5 điểm cho các lớp: 11A2, 11A3, 11A4, 10A2, 10A4

XẾP LOẠI THI ĐUA TẬP THỂ LỚP TUẦN 7, NĂM HỌC 2022-2023

thi-dua_1666542015 Cộng điểm tuần học tốt: +5 Điểm (12a1,12a4,11a5,11a6,10a4,10a5) Cộng điểm tuần học tốt: 2,5 Điểm (12a2,11a1,11a2,11a4,10a3) Cộng điểm đạt giải hội thi cắm hoa : 3đ (12a5), 2đ (10a2,11a6), 1đ (10a1,10a3,10a5,11a2,11a3,11a4,11a5,12a1,12a3) -01 Lớp...

XẾP LOẠI THI ĐUA TẬP THỂ LỚP TUẦN 6, NĂM HỌC 2022-2023

thi-dua_1666541816 Cộng điểm tuần học tốt: +5 đạt 100% điểm tuyệt đối cho các lớp: 12A2, 12A5, 11A6, 10A5, cộng 2.5 điểm cho các lớp: 12A1, 12A3, 12A4,11A1, 11A3, 10A1, 10A3

XẾP LOẠI THI ĐUA TẬP THỂ LỚP TUẦN 5, NĂM HỌC 2022-2023

thi-dua_1666541445 Cộng điểm tuần học tốt: +5 cho các lớp: 12a2, 11a6, 10a3. Cộng 2,5 điểm cho các lớp 12a1, 12a4, 11a2, 11a4, 11a5, 10a1, 10a4. Có 3 lớp xếp vị thứ nhất là: 12a2, 11a6 và lớp 10a3