Xếp loại thi đua

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 30

Logo-doan_1713151276 KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 30

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 29

Logo-doan_1712546545 KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 29

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 28

Logo-doan_1711945800 KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 28

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 28

THPT Cát Tiên Image KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 28

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 27

Logo-doan_1711945735 KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 27

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 26

Logo-doan_1710727125 Kết quả thi đua Tuần 26.

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP TUẦN 25

Logo-doan_1710406385 Kết quả xếp loại thi đua các lớp Tuần 25 năm học 2023-2024.

Xếp loại thi đua Tập thể các lớp Tuần 15, Năm học 2022-2023

images_1671413300 Xếp loại thi đua tập thể các Lớp Tuần học 15, Năm học 2022 - 2023

Xếp loại thi đua Tập thể các lớp Tuần 14, Năm học 2022-2023

THPT Cát Tiên Image Trong tuần Đoàn trường đã tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ Nhật Xanh:Đa số các lớp tham gia đầy đủ và nhiệt tình, bên cạnh đó con có 1 số Đoàn viên thanh niên vắng không tham gia, các lớp đã lập ds và cử đi, đề nghị gcvn lưu ý nhận...

Xếp loại thi đua Tập thể Lớp Tuần 12, Năm học 2022-2023

images_1669497397 Giờ B,C tăng sau khi 20/11 đi qua. 8 lớp đạt 100% giờ A
1 2