Các kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2023 - 2024

173164612_130152719120780_9089788185678857945_n_1693734317 Căn cứ công văn Liên tịch số 42/SGDĐT-CĐN ngày 16/8/2023 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng và Công đoàn ngành GD tỉnh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 - 2024. Trường THPT Cát Tiên xây dựng kế hoạch như...

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVG cấp cơ sở, năm học 2022 - 2023

yellow-background-006_1668353321 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Kế...

Kế hoạch tổ chức kỳ thi HSG cấp trường năm học 2022-2023

KH_1667078362 Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng và Trường THPT Cát Tiên; Kế hoạch số 24/KH-THPT CT ngày 04 tháng 10 năm 2022 về tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022-2023;

Kế hoạch Hội diễn văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

ke-hoach-to-chuc-hoi-dien-van-nghe-20-11_1666555729 Thiết thực chào mừng kỉ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ và phát huy năng khiếu, sở trường của các em học sinh, Nhà trường xây dựng Kế hoạch Liên hoan Văn nghệ nhu...

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THPT Cát Tiên giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

_1432528820_5093 Trường THPT Cát Tiên ngày nay tiền thân là Trường Phổ thông cấp 2-3 Cát Tiên, được thành lập theo Quyết định số 358-QĐ/UB ngày 11 tháng 8 năm 1989 của UBND tỉnh Lâm Đồng.