Văn bản Đoàn

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Khoá XI

Đoàn-thanh-niên-cộng-sản-Hồ-Chí-Minh_1679415134 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì...

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội LHTN Việt Nam

logo-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-vector-free-vector-1678 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội LHTN Việt Nam Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 đã nhất trí không sửa đổi mà tiếp tục sử dụng Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa 6 trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

logodoan Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy...