Thể dục - Quốc phòng

Đổi mới công tác giáo dục Quốc phòng an ninh trong trường học

images835935_image001 (Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) trong trường học, những năm qua, ngành giáo dục Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy, đầu tư trang thiết bị, giúp...

Tầm quan trọng của GDQP trong trường phổ thông

gdqp1 Tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng trong trường phổ thông là ở chỗ góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.