Lịch sử

Tổ Sử - Địa tổ chức Ngoại khoá năm học 2023 - 2024

Untitled_1702999713 Thực hiên kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường THPT Cát Tiên và Kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ Sử - Địa – GDCD, chiều ngày 15/12/2023 tổ Sử - Địa – GDCD đã phối hợp với Đoàn trường THPT Cát Tiên tiến hành...

Tổ Sử-Địa-GDCD tổ chức tham quan trải nghiệm cho Học sinh Khối 12

5_1666558904 Thực hiên kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường THPT Cát Tiên và Kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ Sử - Địa – GDCD, chiều ngày 22/10/2022 tổ Sử - Địa – GDCD đã phối hợp với Đoàn trường THPT Cát Tiên tiến hành...

Phương pháp và kỹ thuật nào để dạy tốt môn Lịch sử ?

1-2-2019 7-57-22 PM (GDVN) - Có nhiều kỹ thuật dạy học tích cực, giáo viên có thể sử dụng vào dạy học môn Lịch sử: Kỹ thuật chia nhóm, kỹ thuật giao nhiệm vụ, kỹ thuật đặt câu hỏi,...

Những cái nhất thú vị về vua chúa phong kiến Việt Nam

20120511-giu-su-than-18-nam-vi-nghi-ngo-gia-mao-1 Không tính thời Hùng Vương huyền sử, trải qua hàng nghìn năm, các triều đại phong kiến Việt đã xác lập những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" liên quan đến ngôi thiên tử. Qua sử sách, chúng tôi thống kê những chuyện độc đáo đó để...

Người đầu tiên được dựng bia ở Văn Miếu

vn_miu_quc_t_giam1 Nguyễn Trực - trạng nguyên đầu tiên được khắc tên trên bia tiến sĩ - có học vấn uyên thâm, kiến thức sâu rộng, giữ nhiều chức vụ quan trọng nhưng luôn tuân theo đạo lý "tôi hiền".