Văn bản

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVG cấp cơ sở, năm học 2022 - 2023

yellow-background-006_1668353321 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Kế...

Kế hoạch tổ chức kỳ thi HSG cấp trường năm học 2022-2023

KH_1667078362 Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng và Trường THPT Cát Tiên; Kế hoạch số 24/KH-THPT CT ngày 04 tháng 10 năm 2022 về tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022-2023;

Kế hoạch Hội diễn văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

ke-hoach-to-chuc-hoi-dien-van-nghe-20-11_1666555729 Thiết thực chào mừng kỉ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ và phát huy năng khiếu, sở trường của các em học sinh, Nhà trường xây dựng Kế hoạch Liên hoan Văn nghệ nhu...

Thời khóa biểu Áp dụng từ Tuần 6 - Năm học : 2022 - 2023

tkb-t11_1665268715 Thời khóa biểu Sáng và Chiều. Áp dụng từ Tuần 6 (từ ngày 10/10/2022 đến ....) - Năm học : 2022 - 2023

Thông tư 22-BGD đánh giá học sinh THCS, THPT

22_1664716420 Thông tư này quy định về đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (sau đây gọi chung là học sinh), bao gồm: đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh; sử dụng...

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30, NĂM HỌC 2021-2022

tkb-t11_1651113489 Thời khóa biểu (Sáng) Áp dụng từ Tuần 30, từ ngày 18/4/2022 đến ....

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV khối THPT

bdtx1 DANH SÁCH CÁC MODULE TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THPT Các giáo viên click vào tên module tương ứng để tải về. Mật khẩu để mở file là 123456

Nội quy tiếp công dân

noiquytiepdan-15_12_52_125 Công dân khi đến trường THPT Cát Tiên để liên hệ và cán bộ phụ trách tiếp công dân phải thực hiện những quy định sau đây:

Ban hành Quy chế tiếp công dân tại trường THPT Cát Tiên

noiquytiepdan-15_12_52_125 Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ...

Ban hành bộ quy tắc ứng xử trường THPT Cát Tiên

quy tac ung xu Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi,...
1 2