Văn bản

Cập nhật dữ liệu cá nhân lên hệ thống quản lý CBCCVC

THPT Cát Tiên Image Cập nhật dữ liệu cá nhân trên hệ thống Quản lý CBCCVC TỈNH LÂM ĐỒNG

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG TUẦN 24

TKB SÁNG TUẦN 24_1710384734 Thực hiện từ tuần 24

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TUẦN 26

TKB CHIỀU TUẦN 26_1710382398 Thực hiện từ chiều tuần 26

Thời Khoá biểu Sáng - Chiều Tuần 01, Năm học 2023-2024

tkb-t11_1693735288 Thời khoá biểu Buổi sáng và Buổi chiều áp dụng Tuần 01, từ ngày 04/9/2023..... năm học 2023 - 2024

Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2023 - 2024

173164612_130152719120780_9089788185678857945_n_1693734317 Căn cứ công văn Liên tịch số 42/SGDĐT-CĐN ngày 16/8/2023 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng và Công đoàn ngành GD tỉnh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 - 2024. Trường THPT Cát Tiên xây dựng kế hoạch như...

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVG cấp cơ sở, năm học 2022 - 2023

yellow-background-006_1668353321 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Kế...

Kế hoạch tổ chức kỳ thi HSG cấp trường năm học 2022-2023

KH_1667078362 Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng và Trường THPT Cát Tiên; Kế hoạch số 24/KH-THPT CT ngày 04 tháng 10 năm 2022 về tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022-2023;

Kế hoạch Hội diễn văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

ke-hoach-to-chuc-hoi-dien-van-nghe-20-11_1666555729 Thiết thực chào mừng kỉ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ và phát huy năng khiếu, sở trường của các em học sinh, Nhà trường xây dựng Kế hoạch Liên hoan Văn nghệ nhu...

Thời khóa biểu Áp dụng từ Tuần 6 - Năm học : 2022 - 2023

tkb-t11_1665268715 Thời khóa biểu Sáng và Chiều. Áp dụng từ Tuần 6 (từ ngày 10/10/2022 đến ....) - Năm học : 2022 - 2023

Thông tư 22-BGD đánh giá học sinh THCS, THPT

22_1664716420 Thông tư này quy định về đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (sau đây gọi chung là học sinh), bao gồm: đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh; sử dụng...
1 2