Ngữ văn

Ngoại khóa môn Ngữ Văn

NKV4 Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019 của trường THPT Cát Tiến, Kế hoạch Ngoại khóa năm học 2018 - 2019 của Tổ Ngữ văn. Tổ đã tổ chức ngoại khóa cho học sinh Khối 12; Đây là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả tích cực...

Cách dạy học Ngữ văn mới

hoc-van Cùng một mô-tip “mẹ ghẻ - con chồng”, nếu người Mỹ dạy tác phẩm “Lọ Lem” giúp học sinh rút ra 6 bài học: cần đúng giờ; ăn mặc lịch sự; tự yêu thương bản thân; cần có bạn bè; yêu thương người thân; biết giành cơ hội, thì...

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia

vanhoc Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2017, môn Ngữ Văn của Bộ Giáo dục và đào tạo