Chi bộ

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG TÍNH ĐẾN NĂM 2019

CHIBO Tính đến năm 2019, Chi bộ trường THPT Cát Tiên gồm có 19 đảng viên, trong đó nữ 11 đồng chí. Trình độ chuyên môn: 01 Thạc sỹ; 17 Đại học, 01 Trung cấp. Trình độ LLCT: 08 đồng chí.

GIỚI THIỆU VỀ CHI BỘ TRƯỜNG THPT CÁT TIÊN

DSC05072 Tính đến 2017, Chi bộ trường THPT Cát Tiên gồm có 18 đảng viên