Hội Nghị quán triệt học tập Chuyên đề năm 2023

Thứ 3, 21/02/2023 09:57

Hội Nghị quán triệt học tập Chuyên đề năm 2023

Chi bộ Trường THPT Cát Tiên 

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cát Tiên, sự thống nhất của Chi ủy Chi bộ các Trường THPT trên địa bàn huyện, ngày 18 tháng 2 năm 2023, tại Trường THPT Cát Tiên, Chi bộ Trường Quang Trung, THPT Gia Viễn và THPT Cát Tiên đã phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Hội Nghị quán triệt học tập Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh Lâm Đồng về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”.

Đ/c Nguyễn Văn Thức – UV BTV Huyện uỷ, Trưởng ban tuyên giáo báo cáo tại Hội nghị

Tham gia buổi quán triệt học tập có các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên của ba đơn vị đều có mặt đầy đủ.

Tại buổi buổi quán triệt  học tập, đồng chí Nguyễn Văn Thức - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đã báo cáo các nội dung Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”. Trong phần nội dung quán triệt, đồng chí Nguyễn Văn Thức đặc biệt nhấn mạnh các nội dung cơ bản nhất của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương. Theo đó mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động cần thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm; phải biết lấy gương người tốt việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau, đây là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, tổ chức mới theo quan điểm của Bác; Nhấn mạnh ý nghĩa, sự cần thiết và tầm quan trọng của việc nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đơn vị để từ đó các Chi bộ xây dựng được các giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cần quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đó là cơ sở để thực hiện thắng lợi Nghị quyết hàng năm của từng đơn vị cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Cát Tiên lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Cán bộ, đảng viên, viên chức 03 trường THPT tham gia quán triệt học tập chuyên đề năm 2023

Sau các nội dung triển khai của đồng chí Nguyễn Văn Thức, thay mặt Chi ủy Chi bộ các đơn vị tham gia học tập, đồng chí Nguyễn Văn Quân – Bí thứ chi bộ Trường THPT Cát Tiên đã quán triệt yêu cầu nhiệm vụ sau khi học tập chuyên đề năm 2023: Theo đó từng đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên của các đơn vị sẽ thực hiện viết bài thu hoạch về các nội dung đã được quán triệt học tập đồng thời xây dựng Bản đăng ký các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong  năm 2023 một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra đánh giá; những việc làm cụ thể, thiết thực vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị vừa gắn với từng vị trí công tác và từng nhiệm vụ cụ thể được phân công trong năm 2023.