Kế hoạch Hội thi Cắm hoa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022

Chủ nhật, 23/10/2022 11:30

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày “Phụ Nữ Việt Nam 20/10”

 

Căn cứ kế hoạch hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023 của Đoàn trường.

Thực hiện chỉ đạo của Chi bộ nhà trường trong tháng 10/2022.

Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày “Phụ Phụ Nữ Việt Nam 20/10”, cụ thể như sau:

https://drive.google.com/file/d/1ZEjz6c0KHj57l4sUuIX5GEfeVhnn0J-P/view?pli=1