Hội thi GVG cấp trường năm học 2022 - 2023

Chủ nhật, 19/02/2023 11:04

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện phong trào Thi đua dạy tốt- học tốt, góp phần thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, cũng như việc triển khai thực hiện đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018, ngày 16 tháng 11 năm 2022 Công đoàn cơ sở và Chuyên môn trường THPT Cát Tiên đã xây dựng và ban hành Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-THPT về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023.

Ngay sau khi kế hoạch ban hành, Công đoàn cơ sở và Chuyên môn nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đến tất cả đoàn viên là giáo viên ở các tổ chuyên môn, tổ công đoàn, đồng thời động viên các giáo viên tích cực tham gia Hội thi.

Tiết dạy thực hành môn Ngữ Văn của cô Nguyễn Thị Bình

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, các giáo viên tham gia Hội thi đã tiến hành Báo cáo giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn trước Hội đồng Giám khảo. Từ việc đánh giá thực trạng, những khó khăn trong quá trình giảng dạy từ đó đề xuất các giải pháp, bện pháp để góp phần nâng cao chất lượng bộ môn mà mỗi giáo viên đang giảng dạy. Đã có nhiều phương pháp đạy học và kỹ thuật dạy học tích cực được các giáo viên lựa chọn và đề xuất như phương pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy môn Ngữ văn, Kỹ thuật dạy học theo trong môn Hóa học, phương pháp học tập Vật lý thông qua thực hành thí nghiệm…

Hoạt động của học sinh trong tiết học môn Hoá học (thầy Nguyễn Văn Bính)

Thực hành tiết dạy môn Vật Lý của cô Nguyễn Thị Phi Toàn 

Sau vòng báo cáo giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn, ngày 16 tháng 02 năm 2023, Hội thi tiếp tục với các tiết dạy thực hành. Với sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn, sự chuẩn bị chu đáo về mọi phương diện, các giáo viên tham gia Hội thi đã đem đến cho học sinh những tiết học rất thú vị.

Hội thi mang đến cho học sinh những tiết học thú vị, hấp dẫn

Kết thúc Hội thi, tất cả các giáo viên tham gia đều đủ điều để công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

Sau hội thi cấp trường, Chuyên môn nhà trường và Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục động viên khuyến khích và tạo điều kiện để các giáo viên tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm để có thể tham gia và đạt kết quả tốt trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong năm học tới.