Hội thi "Xếp sách nghệ thuật" hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Thứ 2, 25/04/2022 08:34

  Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TV ngày 01/04/2022 của Thư viện trường THPT Cát Tiên. Từ ngày 19/4/2022 đến ngày 25/4/2022 Thư viện trường THPT Cát Tiên phối hợp với Đoàn trường tổ chức tuyên truyền Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2022. Hoạt động nổi bật hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 là Hội thi "Xếp sách nghệ thuật"

Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;  Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Hưởng ứng “Ngày hội sách Việt Nam và Văn hóa đọc” là cơ hội cho giáo viên, học sinh và phụ huynh giao lưu, học hỏi, cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền đọc sách đối với học sinh, từ đó xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Ban giám khảo Hội thi đã tiến hành chấm và chọn ra 11 sản phẩm đạt giải tại Hội thi gồm: 1- giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Sau đây là 1 số sản phẩm tại Hội thi:

Tất cả các Lớp trong toàn trường (16/16 lớp) đã tích cực tham gia Hội thi "Xếp sách nghệ thuật" lần thứ Nhất năm học 2021 - 2022, Hội thi đã thể hiện được tinh thần sáng tạo của các em học sinh với nhiều tác phẩm đẹp, nghệ thuật cao và có ý nghĩa sâu sắc. Các sản phẩm của Học sinh đã được trưng bày tại Phòng đọc của Thư Viện Từ ngày 19/4/2022 đến ngày 25/4/2022 để tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên đến xem.