Tầm quan trọng của GDQP trong trường phổ thông

Thứ 2, 02/01/2017 01:57

Tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng trong trường phổ thông là ở chỗ góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục quốc phòng là môn học nằm trong chương trình dạy học của các trường THPT và là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Tầm quan trọng của môn học này là ở chỗ góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh nước ta nhất là việc giảng dạy môn học này trong trường phổ thông luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố. Vì vậy, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh ngày càng được tăng cường, củng cố. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân”. Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay được thể hiện rõ ở việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

 

Môn học này còn có tác dụng rèn luyện tác phong nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật trong học sinh. Mặc dù có vai trò, vị trí quan trọng như vậy nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, chất lượng dạy và học môn giáo dục quốc phòng trong nhà trường THPT thời gian qua còn bị xem nhẹ. Trong những năm học trước, môn giáo dục quốc phòng được các trường tổ chức dạy học tập trung trong thời gian khoảng 1 tuần vào đầu học kỳ 1 hoặc học kỳ 2. Lý do các trường đưa ra khi chọn giải pháp học tập trung là để tạo điều kiện về mặt thời gian cho những môn học chính khóa. Giáo viên giảng dạy cả phần lý thuyết và thực hành là cán bộ, sỹ quan được mời từ các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn gần trường.

Hiện nay đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Thậm chí có trường gần như chưa có giáo viên đã qua đào tạo về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của môn học này dù ở bất cứ hình thức nào. Hiện trạng trên bắt nguồn từ việc ngành giáo dục nói chung, các nhà trường nói riêng chưa có những giải pháp cụ thể cho việc tạo nguồn giáo viên môn giáo dục quốc phòng từ những năm trước. Việc đào tạo sinh viên sư phạm ngành giáo dục quốc phòng chưa thực sự mang tính chiến lược cũng góp phần dẫn tới tình trạng thiếu hụt trầm trọng giáo viên môn giáo dục quốc phòng trong trường phổ thông như hiện nay.

Cần nhanh chóng có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng tiến tới chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cũng cần triển khai các giải pháp đồng bộ khác như: quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự hứng thú cho học sinh đối với môn học, đầu tư mua sắm thiết bị dạy học nhằm khắc phục tình trạng dạy “chay”, học “chay”. Đã có những ý kiến cho rằng, để thúc đẩy chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng, nên chăng, ngành giáo dục cũng nên tổ chức các kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi đối với môn học này như những môn học khác?

Có thể nói rằng, môn học giáo dục quốc phòng có một vai trò và ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục và nâng cao ý thức, phẩm chất đạo đức của con người đặc biệt là học sinh – thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong điều kiện đất nước hội nhập và phát triển, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng-an ninh là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ hết. Việc giảng dạy cho học sinh những kiến thức về quốc phòng - an ninh là một việc làm đúng đắn và rất có ý nghĩa. Nó sẽ giúp cho khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.                                                                                      

Bài: Lê Ngân

Nguồn : Sưu tầm