Ngoại khóa môn Ngữ Văn

Chủ nhật, 09/12/2018 09:31

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019 của trường THPT Cát Tiến, Kế hoạch Ngoại khóa năm học 2018 - 2019 của Tổ Ngữ văn. Tổ đã tổ chức ngoại khóa cho học sinh Khối 12; Đây là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả tích cực cho các em về kiến thức cũng như kĩ năng.

Ban Giám khảo

Các đội thi

Phần tham dự của 12A3 - 12A4

Khán giả trả lời câu hỏi - 12A2

Khán giả trả lời câu hỏi - 12A4